torsdag den 22. marts 2012

Udenrigsminister Gustav Rasmussens tale i Folketinget i marts 1949.


Gengiv hvordan Rasmussen ser på Danmarks sikkerhedspolitiske situation.
Når en udenrigsminister holder en tale bør man altid lytte efter, hvorvidt den lægger op til en ny kurs. Da Danmark havde en vis frygt overfor Sovjetunionen kunne det være interessant at se hvilket syn, der lægges ift. supermagten.
Hvordan ser Rasmussen forholdet mellem Danmark og USSR. Gå i dybden med kilden – Hvad mener Rasmussen, hvilket motiv har han til at have sine holdninger?, er han tendentiøs? Hvordan kan vi bruge denne kilde i historie?
Diskuter  hvad der ligger bag bruddet med neutralitetspolitikken som Rasmussen nævner  i kilden – hvilke årsager ligger bag og hvilke konsekvenser får dette for Danmark, både på kort og langt sigt.

Danmark stod på tidspunktet militært svagt. Et nordisk forsvarsforbund var ikke lykkedes, derfor havde Danmark valget imellem at isolere sig, eller tilslutte sig Atlantpagten. Isolationspolitikken blev af Rasmussen ikke set som en løsning i den nye globalisering.
Der var en frygt for at Danmark skulle ende i samme situation som Tjekkoslovakiet, og der var sovjetisk pres på Finland og derfor ønskede man en stærk forsvarsalliance. Det er værd at nævne at Danmark var strategisk velplaceret i forhold til søkrige.
Det var dog vigtigt for Rasmussen at formidle at Danmarks tilslutning til atlantpagten ikke skulle tolkes som en aggression imod USSR. Det skulle helst kun tolkes som Danmarks ønske om at bibeholde det gode forhold til de allierede fra anden verdenskrig, og ønsket om at bevare freden. Rasmussen var dog heller ikke en stor tilhænger af USSR, men han ønskede heller ikke at lægge for stor afstand til det.
Hermed var der udstukket en ny kurs for Danmark, som historisk havde forholdt sig neutralt og isoleret. Kort sigtet betød denne tilslutning at Danmark var nødt til at opruste. Forsvaret blev udvidet og forsvars buget steg. På længere sigt har det betydet at Danmark har været involveret i samtlige krige og fredsbevarende operationer siden tilslutningen.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Bemærk! Kun medlemmer af denne blog kan sende kommentarer.